Delikatesy – Dołącz do nas!

ZOSTAŃ AGENTEM SKLEPU DELIKATESY CENTRUM

0
Netto
Minimum
gwarantowanego
miesięcznego
przychodu.

ZOSTAŃ AGENTEM SKLEPU DELIKATESY CENTRUM

0
Netto
Minimum
gwarantowanego
miesięcznego
przychodu.

Dołącz do nas!

Czy jesteś gotowy/(-wa) do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej?*

taknie

Czy masz doświadczenie w sprzedaży detalicznej?*

taknie

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne pod tym linkiem.
Przesłanie do Eurocash S.A. danych osobowych w zakresie szerszym niż wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Eurocash S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną pod adres iod_ec@eurocash.pl

* Pola wymagane

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI

Praca od zaraz na Twoich zasadach
Zero kosztów, zero wkładu własnego
W pełni wyposażony, gotowy do pracy sklep w dobrej lokalizacji
Handel w niedzielę w zależności od Twojej decyzji
Rozwój zawodowy i osobisty dzięki dedykowanym szkoleniom
Stałe wsparcie ze strony opiekuna

ZAUFALI NAM

Zdecydowałam się przejść ze stanowiska kierownika sklepu Delikatesy Centrum na współpracę agencyjną, bo przekonała mnie oferta sieci. Przede wszystkim będę teraz więcej zarabiać i mieć większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania sklepem. Od początku mojej współpracy z Delikatesami Centrum doceniam partnerskie podejście, jakie oferuje grupa Eurocash. Dzięki temu, że sieć zapewnia wsparcie w wielu obszarach, jak np. marketing, mogę skoncentrować się stricte na zarządzaniu sklepem – mówi Agnieszka Kunicka agentka Delikatesów Centrum w Zielonej Górze.

-

Z Delikatesami Centrum jako Agent jestem związana od dłuższego czasu. Zacieśnienie tej współpracy na nowych i lepszych warunkach było  dla mnie naturalnym krokiem. Dotychczasowa współpraca utwierdziła mnie w przekonaniu, że grupa Eurocash to solidny, godny zaufania partner, a Delikatesy Centrum są dużą, rozpoznawalną i pozytywnie kojarzoną przez Klientów siecią. Dużym plusem jest też fakt, że jako agent mogę zawsze liczyć na pomoc i wsparcie ze strony indywidualnego opiekuna – mówi Monika Podjacka, agentka Delikatesów Centrum w Polanicy Zdrój.

-

WYRÓŻNIKI NA TLE KONKURENCJI

ikonki5

Ważny dla klienta asortyment

jakim są przede wszystkim świeże produkty z lady mięsnej (mięsa, wędliny, sery, ryby i garmażerka) oraz pieczywo z lokalnych piekarń.

ikonki4

Konkurencyjne marki własne

„Szlachecka Wędzarnia” – marka wysokiej jakości wędlin o prostym składzie wędzonych prawdziwym dymem. Dobry Wybór – produkty w akceptowanej przez Klientów jakości, w atrakcyjnych cenach.

ikonki2

Wsparcie marketingowe

Między innymi poprzez nagrodzony w 2017 roku program lojalnościowy „Delikarta” przeznaczony dla Klientów sieci.

ikonki1

Sprawdzone metody zarządzania

zarówno sklepem, jak i personelem.

ikonki3

Komunikacja konsumencka

W tym mocna kampania telewizyjna „Rzeźnik cen”, która przez cały rok zwiększa sprzedaż w sklepach sieci.

O DELIKATESACH CENTRUM

Delikatesy Centrum – sieć sklepów w bliskim sąsiedztwie

Sieć Delikatesy Centrum działa już od 1999 roku, liczy obecnie 1500 sklepów, działających w dobrych lokalizacjach w Twoim bliskim sąsiedztwie.

Zdobywamy zaufanie naszych Klientów dzięki wysokiej jakości produktów i usług, przyjaznej atmosferze, umiejętnemu łączeniu tradycji z nowoczesnością i licznym przewagom  nad konkurencją.

Największymi wyróżnikami Delikatesów Centrum są: najbardziej zaawansowany program lojalnościowy oparty na algorytmach sztucznej inteligencji oraz lokalny charakter zapewniający codziennie dostęp do świeżych produktów świetnej jakości, mięs 100% bez nastrzyku i lokalnych specjałów.

Łączymy lokalność z nowoczesnymi rozwiązaniami

W ramach modelu agencyjnego przedsiębiorcy otrzymują wsparcie na każdym etapie: od zapewnienia najodpowiedniejszej lokalizacji, wyposażenia i wypracowanego modelu handlowego, poprzez zaopatrzenie i logistykę, po stałe wsparcie marketingowe, zaawansowany system POS oraz dostęp do szkoleń w ramach Akademii Umiejętności Eurocash.

Zobacz jak wygladają nasze sklepy

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail eurocash@eurocash.pl , telefonicznie pod numerem +48 61 658-33-00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 333-22-74 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1lit. a RODO);

b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO);

d) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;

e) wceluustalenialubdochodzeniaewentualnychroszczeńlubobronyprzedtakimiroszczeniamiprzez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Potym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy.Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksie Pracy, podanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności Grupy Eurocash

top